CD: A Beautiful Promise

abeautifulpromise

Omdat er elk jaar bij de kerstconcerten veel vraag was naar een kerst-cd, vonden wij het nu toch echt tijd worden hieraan gehoor te geven. De opnames voor A Beautiful Promise zijn gemaakt tijdens de kerstconcerten van 2005.

De titel van de cd verwijst naar de belofte – de komst van de Messias - die met de geboorte van Jezus Christus waar werd gemaakt.

 

Jaar  2006 
Dirigent  Wilco Kloosterman 
Studio  JRD 
Opname  Live registratie kerstconcerten 2005 
Mixage Jan Roorda, Wilco Kloosterman
Productie Jan Roorda