Jubileum

Joy for People bestaat 50 jaar!

Een gouden jubileum dat natuurlijk groots gevierd gaat worden op zaterdag 8 oktober 2022.

Wat te denken van een spetterend jubileumconcert waarbij alle registers worden opengetrokken?
En wat te denken van een gezellige reünie voor al die leden die Joy for People in de loop der jaren gehad heeft?

Natuurlijk gaan we over het jubileumconcert (bijna) niets vertellen, dat blijft een grote verrassing. Het enige dat we willen verklappen is dat er een optreden van oud-leden zal zijn.

Veel oud-leden hebben al een mail van ons ontvangen waarin dit meer in detail beschreven is. Voor diegenen die deze mail niet ontvangen hebben, hieronder een uitleg en uitnodiging aan onze oud-leden voor de jubileumdag.

De reüniedag voor oud-leden op 8 oktober 2022 staat in teken van elkaar ontmoeten en samen herinneringen op te halen, maar natuurlijk is er ook gelegenheid om samen gospel te zingen onder de bezielende leiding van oud-dirigent Sipco Soorsma.

We zijn te gast in het schoolgebouw van het Dockinga college, locatie havo/vwo, Woudweg 146,
9101 VP Dokkum. Het jubileumconcert en het optreden van het reüniekoor vinden plaats in de naastgelegen Sporthal De Doelstien.

Globaal ziet de middag er als volgt uit:

Vanaf 13.00 uur ontvangst reüniekoor met koffie/thee in het Dockinga College
13.30 uur Repetitie reüniekoor
14.30 uur Pauze met koffie/thee
15.00 uur Repetitie en soundcheck reüniekoor in De Doelstien
16.00 uur Borrel en tijd om bij te praten in het Dockinga College
17.30 uur Buffet
20.00 uur Jubileumconcert Joy for People met het optreden van het reüniekoor

 

Je kunt je aanmelden voor het reüniekoor/-combo en reünie of alleen voor de reünie vanaf 16.00 uur. Kom je alleen voor de reünie,
dan zing/speel je in de avond niet mee. Na aanmelding ontvang je de partituren en de oefenbestanden als je je opgegeven hebt voor het reüniekoor.
Na aanmelding voor het reüniecombo wordt er contact met je opgenomen door Jochum van der Woude en Jan Roorda.
Partners die altijd zeer nauw bij Joy for People betrokken zijn geweest, zijn natuurlijk ook hartelijk welkom op de reünie. Geef dit dan wel even aan bij aanmelding.

De kosten voor deze dag bedragen €25,00 p.p. en is inclusief koffie/thee en buffet.
Dit bedrag dient voor 1 oktober 2022 op rekeningnummer NL50RABO0307807800 van Joy for People te zijn gestort o.v.v. jouw/jullie naam en adres.

Er is gelegenheid om eigen JfP-memorabilia te tonen; dit graag op de dag zelf meenemen en voorzien van jouw naam.
Wel willen wij je erop wijzen dat je er zelf verantwoordelijk voor bent en dat je het op de dag/avond zelf ook weer meeneemt.
Er is een commissie aanwezig die het in ontvangst kan nemen en tentoonstellen.

We kijken vol verwachting uit naar jullie komst op deze feestelijke dag!

Jubileumcommissie Joy for People
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Aanmelden kan via de volgende link:
Jubileum Registreren